Đèn LED Ring hiện đại trang trí phòng khách

1.800.000

* 40cm = 1,800,000đ —- 20+40cm = 2,900,000đ —– 40+60cm = 4,350,000đ

* 60+80cm = 5,800,000đ —– 80+100cm = 9,600,000đ

* 20+40+60cm = 4,900,000đ —– 40+60+80cm = 6,800,000đ

* 60+80+100cm = 7,800,000đ —— 20+40+60+80cm = 7,900,000đ

* 40+60+80+100cm = 8,800,000đ